Straffesaker  og sivil rettergang

Forsvareroppdrag og advokattjenester

Vårt fagfelt er forsvareroppdrag i straffesaker og advokattjenester i sivil rettergang.

Vår målsetting er representasjon for vår klient alene i forholdet til hans motparter og å oppnå best mulig resultat.